Çevre ve İş Sağlığı

Çevre Politikamız

METSS METAL KAPLAMA A.Ş. çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirerek, kaplama faaliyetinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek üzere, Çevre Yönetim Sistemini kurarak çevresel etkilerini kontrol altına almıştır.

METSS METAL KAPLAMA A.Ş. Çevre Politikası doğrultusunda hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri

METSS METAL KAPLAMA A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Bu yolda METSS METAL KAPLAMA A.Ş. olarak ;

- Sıfır iş kazası,

- KKD kullanım oranının %100 olması,

- Yasal mevzuatın yaptırımlarına tam olarak uyarak cezai yaptırımlarla karşılaşmama, (Sıfır Ceza)

- Kişi başına en az 16 saat/yıl İSG eğitimi,

- Yılda en az 1 adet tatbikatlı eğitim,

kriterlerini ana hedef olarak benimsemekteyiz.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz süreçlerin devamlılığını sağlarken, her yıl üzerine katarak süreçlerimizi devam ettirmekteyiz.

  • çevre ve iş sağlığı
  • çevre ve iş sağlığı

Sertifikalarımız